[Reiki-Gakku logo]

מרכז לבריאות גוף ונפש


[reiki1 ad] רייקי לכל הרמות [reiki1 ad] הזמנת הורוסקופ
Русский English עברית אודות רייקי הורוסקופים

מרכז לבריאות נפש וגוף רייקי-גאקו מופעל על ידי מאסטר סיינה. אנחנו מלמדים רייקי לכל הדרגות, מחברים הורוסקופים ומעבירים ייעוצים אסטרולוגיים.

רייקי
זוהי אנרגיית חיים אוניברסלית. אנחנו מלמדים את השיטה היפנית המסורתית של שימוש ברייקי. כל אחד יכול ללמוד, שימוש ברייקי לא קשה מלהגיד בקשה בעל-פה. קלות שימוש היא אחת מהיתרונות העיקריים של רייקי, ביחד עם יעילות.

אסטרולוגיה
היא מדע שמאפשר לחבר את התמונה הפסיכולוגית של אדם: אופיו, כישרונות, נטיעות ויחס לחיים בתחומים שונים - על-פי מיקום של כוכבי לכת ומזלות. לפי מפת לידה של האדם, ניתן לגלות את הנתונים שלו להצלחה בנישואין, קריירה, יצירתיות, עניינים כספיים, השקפות עולם שלו, כישורים לחשיבה הגיונית ותפיסה חושנית וכן גורמים שונים, שמסייעים או מפריעים להתבטאות אישית שלו. ניתן גם לעקוב אחרי התפתחות החיים שלו בתקופות מסוימות, לגלות את זמני החלטות חשובות וזמן מתאים לפעולות בכל תחומי החיים.

[astro-chart]
חיבור הורוסקופים אסטרולוגיים[reiki-rainbow]
חניכה ולימוד רייקי לכל הרמות
Русский English עברית אודות רייקי הורוסקופים
052-8446305

nesshaim@gmail.com