[Reiki image] לימודי רייקי


[reiki1 ad] רייקי לכל הרמות [reiki1 ad] הזמנת הורוסקופ

Русский English עברית עמוד הבית רייקי


אנחנו מלמדים רייקי לכל הרמות. הלימודים יתקיימו בצורה אישית או בקבוצות קטנות, תלוי בלו"ז שלנו. כאן תמצאו מידע על לימוד לכל שלוש רמות.

לימודים לכל רמה נמשכים 4-5 שעות.

מידע כללי על רייקי ורמות (דרגות) רייקי תמצאו כאן.רייקי 1

התלמיד עובר חניכה לרייקי 1 ומקבל הסברים מעמיקים על שימוש ברייקי רמה ראשונה. בתום הלימודים התלמיד מקבל חוברת עם חומר ברייקי 1 ודיפלומה המעידה על הכשרתו לרייקי 1.

איין שום התניות או דרישות קדם ללימודי רייקי 1.רייקי 2

התלמיד עובר חניכה לרייקי 2 ומקבל הסברים מעמיקים על שימוש ברייקי רמה שנייה. בתום הלימודים התלמיד מקבל חוברת עם חומר ברייקי 2 ודיפלומה המעידה על הכשרתו לרייקי 2.

דרישת קדם: רייקי 1. את חניכה ולימודים לרייקי 1 יכול לעבור תלמיד אצל כל רייקי מאסטר.

אנחנו ממליצים שיעברו לפחות שלושה שבועות מסיום לימודיו של התלמיד לרייקי 1, אך אין זה תנאי הכרחירייקי 3

התלמיד עובר חניכה לרייקי 3 ומקבל הסברים מעמיקים על שימוש ברייקי רמה שלישית. בתום הלימודים התלמיד מקבל חוברת עם חומר ברייקי 3 הכוללת מדריך להעברת חניכות ודיפלומה המעידה על הכשרתו לרייקי מאסטר-מורה.

דרישת קדם: רייקי 2. את חניכה ולימודים לרייקי 2 יכול לעבור תלמיד אצל כל רייקי מאסטר.

אנחנו ממליצים שיעברו לפחות שלושה שבועות מסיום לימודיו של התלמיד לרייקי 2, אך אין זה תנאי הכרחי.

בתי ספר ומאסטרים רבים מפרידים בין דרגה 3 ("מאסטר טיפולי") ודרגת "מאסטר מורה" רייקי. אנחנו לא עושים את ההפרדה, למרות זאת שבמקרים מסוימים עשויים להמליץ לחכות כמה זמן עם העברת חניכות ולימודי רייקי.כללי

לימוד רייקי מכיל חניכה והסברים ואינו מכיל סדנאות וייעוץ. אם ברצונכם לעבור סדנא עם מאסטר ולקבל ייעוץ רייקי אתם יכולים להירשם לסדנא.

 באופן ככלי רייקי ייתן תשובות לכל השאלות על הזמן ותפיסה וניסיון של רייקי היא ייחודית לכל אחד ואחד.

אנחנו מקבלים כל צורות של תשלום חד-פעמי: במזומן, בצ'ק ובכרטיס אשראי (תשלום אחד). לא מתקבלים צ'קים דחויים.

כדי להירשם ללימודי רייקי תיצרו אתנו קשר:

טלפונים:        052-8446305
דואר אלקטרוני:    nesshaim@gmail.comРусский English עברית עמוד הבית רייקי


052-8446305

nesshaim@gmail.com