[Zodiac image] הורוסקופים


[reiki1 ad] רייקי לכל הרמות [reiki1 ad] הזמנת הורוסקופ

Русский English עברית עמוד הבית


[aries]


[taurus]


[gemini]


[cancer]


[leo]


[virgo]


[libra]


[scorpio]


[sagittarius]


[capricorn]


[aquarius]


[pisces]

אסטרולוגיה
היא מדע על השפעת כוכבים ממערכת השמש ומזלות על חייו וגורלו של האדם. מתוך מפה אסטרולוגית של לידה ניתן לגלות על האדם על תכונות, נטיות והתנהגות טבעית של האדם בתחומים שונים של החיים, במצבים שונים וביחסים וביחסים עם עמיתים, בני זוג, הורים, אחים, חברים ועם חברה ככלל.

מה שחשוב עוד יותר, ניתן לגלות את היחס של האדם אל עצמו ואל העולם, את המצוקות הכי עמוקות שלו, את הרצון הפנימי להתחדשות ותחיה ודרכי מימוש של הרצון הזה.

אסטרולוגיה יכולה לספר
הרבה ואפילו לתת תשובות מוכנות לשאלות רבות, שמעסיקות את האדם במשך כל חייו במקרה של שימוש נכון. יחד עם זאת (וזה גם חלק משימוש נכון) כדאי לדעת מה אין לצפות מאסטרולוגיה:

  • "מקל קסם" שיפתור לנו את כל הבעיות על-ידי זה שיספר לנו עליהן. הידע עצמו אף פעם לא פותר שום דבר, אך הוא נותן לאדם אפשרות לפתור
  • לספר איפה ומתי להשקיע 50 אגורות כדי להרוויח 1 ביליון ש"ח
  • להגיד לאיזה כיוון להסתכל בחלון כדי שידפוק בדלת נסיך על סוס לבן עם טבעת נישואין ביד
  • לספר איך ומתי האדם ימות
אנחנו לא עושים נבואות באסטרולוגיה. אדם נולד חופשי וחי חופשי, וזכות בחירה חופשית שלו היא עקרון עליון של החיים. לכן האדם אחראי לכל מעשיו ואיכות חייו, בין אם הוא מודע לכך לבין אם לא מודע. אין בכוונתנו לקחת חלק מאחראיות זו, אלא לעזור לאדם להיות מודע למה שמסתתר בתוכו ולתת לא אפשרות במודע לבחור באושר ועושר.

ייעוץ אסטרולוגי והכוונה
אנחנו מעבירים ייעוץ אסטרולוגי שמתבסס על מפת לידה של האדם (זמן ומקום לידה מדויקים מאפשרים ניתוח יותר מדויק).

בתוך ייעוץ נוכל לגלות פנים שונים של אישיות של האדם, מצבו של הצד הריגשי שלו, אופן התנהגות והתיחסות כללי ובמשפחה, יחסים עם הורים, קרובים, חברים ועמיתים, יחסי עבודה, על בריאות, השקפות עולם, קריירה ויחסי חברה, על חיי הזוגיות וכשרונות ו"שלדים" שמסתתרים בתת-מודע.

נוכל לדעת גם על היחס שלו לכסף ועולם החומרי בכלל, מיניות ולימודים שלו בחיים (לאו דווקה פורמאליים), בהבנה של העולם וחוקים שלו, חוויות בעולם החומרי שעליו לחוות עם זיכויים ואבידות, השתחררות מכל המחסומים ומגבלות, התאחדות עם היקום ומעבר מודע עמוק להיות שולט בעצמו אמיתי מבפנים.

חשוב לזכור, שמפת לידה מספרת עם מה האדם בא לעולם הזה, ולא קובעת איך הוא יחיה את החיים. להיפך, עולם חומרי שלנו קיים בשביל שדרכו האדם יוכל להכיר את עצמו ולבחור במודע איך הוא יחיה את החיים שלו. עם הכרות וקבלה של מפת לידה מתחילה השתחררות של האדם ממנה.


Русский English עברית עמוד הבית הזמנת הורוסקופ


052-8446305

nesshaim@gmail.com